Brunnsborrning Arboga

Även du som bor och verkar i Arboga kan ta del av våra tjänster inom brunnsborrning. Vi erbjuder brunnsborrning för nya vattenbrunnar, både för privatpersoner, företag eller industri. Vår stora variation av borrar och maskiner gör det möjligt att genomföra de flesta typer av borrning, och vi arbetar effektivt, systematiskt och efter alla gällande branschregler. Vänd dig till oss om du bor i Arboga och behöver en ny brunn – vi berättar gärna mer om hur vi jobbar.

Vanliga frågor & svar om brunnsborrning

Sköter ni allt om man anlitar er för borrning?

Rör det sig om brunnsborrning tar vi hand om hela jobbet. Det betyder att vi borrar, gräver, drar ledningarna och monterar vattenpumpen i borrhålet.

Hur snabbt kan ni komma igång efter att ni gjort första besöket?

Vi brukar vara igång inom 14 dagar. Ofta går det ännu snabbare än så, men i enstaka fall kan det ta ytterligare några dagar (om vi har särskilt mycket att göra just då). Att få sin vattenbrunn klar kan i vissa fall vara akut, och då försöker vi rycka ut så snart vi bara kan.

Hur lång tid tar arbetet?

I de allra flesta fall tar det bara en dag, oavsett om det gäller brunnsborrning eller borrning för bergvärme. Är det ovanligt långt mellan brunnen och huset kan det ta en extra dag.

Hur säkerställer jag att vattnet håller bra kvalitet?

Vi rekommenderar att man som fastighetsägare skickar in ett vattenprov ca en månad efter borrningen. Vanligtvis är vattnet bra, rent och fritt från bakterier, men i vissa fall kan det behövas vattenrening och det beror då oftast på att det är mycket järn, mangan eller kalk i vattnet. Berggrunden har stor påverkan på vattenkvaliteten.

Kan ni hjälpa till att installera vattenrening om det behövs?

Inga problem. Vi både köper in och installerar vattenreningsprodukter.

Vad händer om det inte kommer tillräckligt med vatten?

Då kan vi pröva att högtrycksspola brunnen. Kommer det inte tillräckligt med vatten då heller så behöver du som kund inte betala för jobbet. I 99 procent av fallen löser högtrycksspolningen problemet. Högtrycksspolning kallas också för hydraulisk spräckning och den här tekniken kan även användas på gamla brunnar som sinat på grund av beläggningar från exempelvis järn och kalk.

Ingår det någon garanti på arbetet?

Ja, den står med i avtalet. Kvaliteten på vattnet går inte att garantera, men däremot kvaliteten på de produkter vi installerar och på själva borrningen. Garantin är 1 år, men upptäcker vi ett fel på produkten eller något som beror på bristfällig borrning så åtgärdar vi det även senare. Vi följer branschorganisationen Geoteks riktlinjer för både materialet (pumpen och ledningarna) och installationen.

Hur vet jag att ni gör ett bra jobb hos mig?

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram riktlinjer för hur den här typen av jobb ska utföras. Vi följer dessa samt Geoteks riktlinjer. Bland annat ska slangen vid energiborrning vara helsvetsad och det ska alltid vara ett visst avstånd mellan pumpen och avloppet till en brunn. Kommunerna ger oftast inte tillstånd att borra till personer som inte är certifierade. Alla våra anställda borrare är certifierade.

Hur fungerar ROT-avdraget vid brunnsborrning?

Allt arbete omfattas av ROT-avdrag och det finns en schablon (på 35%) som används för att räkna ut arbetskostnaden, som beräknas utifrån den totala kostnaden för arbetet. För tillfället ligger ROT-avdraget på 30% av denna arbetskostnad. Vi fixar pappersarbetet, du behöver bara informera oss om att du vill använda ROT-avdraget.

Arbetar ni för både privatpersoner och företag?

Absolut. För privatpersoner handlar det förstås om enstaka jobb, oavsett om det rör sig om brunnsborrning eller borrning för bergvärme. Att borra brunn för företag är mindre vanligt, men bergvärme blir allt vanligare i offentliga projekt och hyresfastigheter. Ett byggföretag som bygger ett större flerbostadshus, kommersiella eller offentliga lokaler kan behöva borra 50 hål eller mer när bergvärme ska installeras i fastigheten. Bergvärme blir allt vanligare för industrifastigheter, skolor och hyresfastigheter.