Bergvärme Örebro

Bergvärme är ett miljömässigt och ekonomiskt smart energisystem som fram till idag varit vanligast i fristående villor. Såväl fastighetsägare till flerbostadshus som offentliga aktörer har börjat upptäcka att bergvärmen är ett fördelaktigt alternativ. Du som privatperson, fastighetsägare eller bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att se vad bergvärme eller ytjordvärme skulle kunna tillföra din fastighet.

Borrning för bergvärme?

Alla kunder är lika välkomna till oss på MP Brunnsborrning. Vi verkar i Örebro med omnejd. När du som privatperson anlitar oss handlar det i regel om ett enstaka jobb av borrning för bergvärme eller för brunnsborrning. När till exempel ett företag inom byggbranschen ska installera bergvärme i en fastighet kan det istället handla om fler än 50 olika borrhål. Det blir allt vanligare att skolor, industrifastigheter, hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar väljer alternativet bergvärme. Vi utför även gärna energiborrning åt er om en energibrunn skulle matcha era behov.

Du som kund ska alltid kunna känna dig helt trygg med de jobb vi utför. Alla borrare på MP Brunnsborrning Örebro är certifierade. Detta innebär att vi har tillstånd av kommunen att borra. Det finns även riktlinjer från SGU (Sveriges geologiska undersökning) för hur den här typen av arbeten ska utföras. Vi följer alltid dessa såväl som Geoteks riktlinjer.

Varför bergvärme eller ytjordvärme?

  • Bergvärme är en naturresurs – Att installera bergvärme är ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att producera energi direkt från naturen. Bergvärmen kommer från den solvärme som lagras i marken. När vi tar tillvara bergvärmen gör vi det genom att sänka
    ner ett eller två rör i djupa borrhål, vanligen 100 – 200 meter. En vätska som hämtar värme från berget cirkulerar upp till värmepumpar och får en temperatur av 35 – 70 grader. Denna
    värmer i sin tur huset och varmvattnet. Ytjordvärme kan användas på en större tomt då slangar läggs ned på ungefär en meters djup.
  • En investering som lönar sig – Bergvärmeinstallationens initiala kostnad är en investering som lönar sig i och med den låga driftkostnaden. I din villa kan du spara upp till 80 procent av din energiförbrukning för värme och varmvatten genom att installera bergvärme.
  • En lättskött och trygg lösning – Du får samma mängd energi från din bergvärmeanläggning levererad oavsett årstid och utomhustemperatur. I din fastighet har du en jämn temperatur året om och behöver inte oroa dig för att effekten försämras om det blir riktigt kallt.
  • Lättplacerad – Bergvärmeanläggningen tar inte stor plats, vare sig inomhus eller på tomten där borrhålen finns.

Funderar du på att installera bergvärme i din fastighet är du varmt välkommen till oss på MP
Brunnsborrning i Örebro!

Vanliga frågor & svar om bergvärme

Sköter ni allt om man anlitar er för energiborrning?

När vi borrar efter bergvärme sköter vi allt arbete utomhus, fram till husväggen. Därefter tar en rörfirma/rörmokare vid och gör det invändiga arbetet med bland annat installation av värmepumpen.

Hur snabbt kan ni komma igång efter att ni gjort första besöket?

Vi brukar vara igång inom 14 dagar. Ofta går det ännu snabbare än så, men i enstaka fall kan det ta ytterligare några dagar (om vi har särskilt mycket att göra just då).

Hur lång tid tar arbetet?

I de allra flesta fall tar det bara en dag, oavsett om det gäller brunnsborrning eller borrning för bergvärme. Är det ovanligt långt mellan borrhålet och huset så kan arbetet ta en extra dag.

Ingår det någon garanti på arbetet?

Ja, den står med i avtalet. Vi garanterar att samtliga produkter vi installerar är felfria och att själva borrningen utförs enligt gällande branschregler. Garantin är 1 år, men upptäcker vi ett fel på produkten eller något som beror på bristfällig borrning så åtgärdar vi det även senare.

Hur vet jag att ni gör ett bra jobb hos mig?

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram riktlinjer för hur den här typen av jobb ska utföras. Vi följer dessa samt Geoteks riktlinjer. Bland annat ska slangen vid energiborrning vara helsvetsad och det ska alltid vara ett visst avstånd mellan pumpen och avloppet till en brunn. Kommunerna ger oftast inte tillstånd att borra till personer som inte är certifierade. Alla våra anställda borrare är certifierade.

Hur fungerar ROT-avdraget vid borrning för bergvärme?

Allt arbete omfattas av ROT-avdrag och det finns en schablon som används för hela arbetskostnaden och som beräknas utifrån den totala kostnaden för arbetet. Vi fixar pappersarbetet, du behöver bara informera oss om att du vill använda ROT-avdraget.

Arbetar ni för både privatpersoner och företag?

Absolut. För privatpersoner rör det sig ju om enstaka jobb, oavsett om det rör sig om brunnsborrning eller borrning för bergvärme. För företag inom byggbranschen kan istället röra sig om fler än 50 olika borrhål när bergvärme ska installeras i fastigheten. Bergvärme blir allt vanligare för industrifastigheter, skolor och hyresfastigheter.