Hydraulisk spräckning

En brunn som sinat eller en ny brunn som inte ger tillräckligt med vatten kan oftast räddas genom högtrycksspolning av brunnen. Denna teknik kallas också hydraulisk spräckning och är något vi självklart utför vid behov.